Kinematica

 

Home
6 ASO
Oplossingen
Vrije Ruimte
Smartschool

 

 

           

Inleiding

Rust & Beweging

Een voorwerp is ten opzichte van een ander voorwerp in rust als de onderlinge afstand en oriŽntatie tussen de voorwerpen gelijk blijft.

Een voorwerp is ten opzichte van een ander voorwerp in beweging als de onderlinge afstand of oriŽntatie tussen de voorwerpen verandert

http://www.walburgcollege.nl/vakken/natuurkunde/ntnujava/relativeVelocity_nl/relativeVelocity_nl.html

Star voorwerp & Puntmassa

Een star lichaam is een lichaam waarbij de afstand tussen om het even welke twee willekeurig gekozen punten van het lichaam steeds dezelfde is. Het kenmerk van zo een lichaam is dat zijn vorm niet verandert.

Een puntmassa bekomen we als we de totale massa van een voorwerp in gedachte laten concentreren in een punt. Het is dus een voorwerp met een bepaalde massa m en de afmetingen (oneindig klein) van een punt.

Baan en afgelegde weg

De baan van een voorwerp is de verzameling van de plaatsen waar het bewegende voorwerp achtereenvolgens aanwezig was

http://www.ies.co.jp/math/java/calc/cycloid/cycloid.html

http://users.pandora.be/jvers/ (Kies  "Indeling van bewegingen", Let op: de animatie over de maan klopt niet!)

 

Zelfstudie: Vectoren

http://www.walter-fendt.de/ph14nl/resultant_nl.htm

http://www.walter-fendt.de/ph14nl/forceresol_nl.htm

(bron: Interactie 6.2)

(bron: Interactie 6.2)

 

Bewegingen op een rechte baan

Grootheid Symbool Eenheid Symbool Bijzonderheden
Plaats x meter m
Tijd t seconde s  
Tijdsinterval Δt seconde s Δt= teind-tbegin is steeds positief
Verplaatsing Δx meter m Δx= xeind-xbegin kan zowel positief als negatief zijn
Afgelegde weg AW meter m De afstand af te lezen op bijvoorbeeld de kilometerteller en is steeds positief
gemiddelde snelheid vg of <v> meter per seconde m/s
ogenblikkelijke snelheid vx of vt of v meter per seconde m/s van de plaatsfunctie

Opmerking: De afgelegde weg AW kan verschillend van nul zijn, terwijl de verplaatsing Δx gelijk is aan nul!

Voorbeeld:

In het tijdsinterval [0 s; 2 s] is de afgelegde weg AW = 2 m + 2 m = 4 m.

De verplaatsing Δx = x Ė x0 = 1 m Ė 1 m = 0 m. Op het einde van het tijdsinterval bevindt het systeem zich immers in dezelfde positie als in het begin. Er is dus geen verplaatsing t.o.v. de x-as!

 

http://jersey.uoregon.edu/vlab/AverageVelocity/index.html

http://users.pandora.be/jvers/ (Kies  "Eendimensionale bewegingen" en dan "<snelheid>")

 

ERB

De beweging van een voorwerp op een rechte baan met een constante snelheid noemen we een eenparig rechtlijnige beweging of ERB.

De x(t)-grafiek van zo'n voorwerp is een niet-horizonrtale rechte.

(bron: Interactie 6.2)

De vx(t)-grafiek van zo'n voorwerp is een horizontale rechte.

(bron: Interactie 6.2)

 

Versnelling

De vernelling geeft aan in welke mate de snelheid van een voorwerp verandert per tijdseenheid. Deze versnelling kan zowel positief als negatief zijn.

ag= Δv /Δt         en         ax= dv/dt = d≤x / dt≤

Een positieve versnelling komt overeen met een versnelde beweging. een negatieve versnelling komt overeen met een vertraagde beweging.

Versnelling is een vectoriŽle grootheid.

(bron: Interactie 6.2)

 

EVRB

Labo (6.2): Handleiding (EVRB - VAL) - Excelbestand

http://www.lekenlinge.nl/~natuurkunde/grafieken_maken_in_excel.htm (website met cursus Excel)

http://www.getpooler.com/Grcursexc.htm (website met cursus Excel)

http://www.tekstenuitleg.net/artikelen/cursus_excel/1 (website met cursus Excel)

EVRB: x(t) = x0 + v0t + Ĺ a t≤

         v(t) = v0 + a t

 

Specifieke gevallen

Valbeweging (g = 9,81 m/s≤)

Vrije val: x(t) = Ĺ g t≤

              v(t) = g t

 

Verticale worp ~ Verticale worp.ppt

Oplossingsmethode voor vraagstukken!!!

Tweedimensionale bewegingen

Horizontale worp (zie Vrije Ruimte)

Schuine worp

ECB

ECB.ppt

 

Home 6 ASO Oplossingen Vrije Ruimte Smartschool

Laatst bijgewerkt op: woensdag, 31 januari 2007

* Petra Duchamps